Yeng Pway Ngon

SELECTED PUBLICATIONS

Fiction

1987 – Yi Ge Xiang Wo Zhe Yang De Nan Ren (A Man Like Me). Singapore.

2002 – Sao Dong (Unrest). Singapore.

2006 – Wo Yu Wo Zi Ji De Er San Shi (Trivialities About Me and Myself). Singapore.

2011 – Hua Shi (The Studio). Singapore.

2015 – Xì Fu (The Costume). Singapore.

Poetry

1968 – Shou Shu Tai Shang (On the Operating Table). Singapore.

2010 – Poems 1: Rebellion. Trans. Pang, Alvin, and Goh Beng Choo. Singapore: Ethos Books.

2012 – Poems 2:Personal Notes. Trans. Huang, Judith and Goh Beng Choo. Singapore: Ethos Books.

2012 – Poems 3: Self-Exile. Trans. Huang, Judith and Goh Beng Choo. Singapore: Ethos Books.

2012 – Poems 4: Resurgence. Trans. Huang, Judith and Goh Beng Choo. Singapore: Ethos Books.

2012 – Poems 5: Other Notes. Trans. Huang, Judith and Goh Beng Choo. Singapore: Ethos Books.

Editorial

1968 – Teahouse. Singapore.

1969 – Vanguard Monthly. Singapore.

1990 – Encounter. Singapore.

SELECTED PROSE: an excerpt from Unrest   >